ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਧੜ
ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਧੜ

ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦਾ ਧੜ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਟੋਰਸੋਸ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ। ਆਇਰਨਟੇਕ ਡੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਟੋਰਸੋ, ਟੀਪੀਈ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਟੋਰਸੋ, ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਗਧੇ, ਆਦਿ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ-ਸਾਈਜ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਟੋਰਸੋਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਧੇ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ.

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ TPE ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ.

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਬਨਾਮ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ ਡੌਲ

ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਧੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦਾ ਧੜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ-ਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ ਡੌਲਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦਾ ਧੜ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਬਨਾਮ ਹੱਥਰਸੀ ਕੱਪ

ਇੱਕ ਹੱਥਰਸੀ ਕੱਪ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੂਤ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥਰਸੀ ਕੱਪ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਵਾਂਗ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਧੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।